Ђак генерације

Ђак генерације Прве основне школе краља Петра II је Маја Тодоровић