Школски програм 2018/2019. године дo 2021/2022.године

Општи део школског програма

Припремни предшколски програм

Први разред

Други разред

Четврти разред

Пети разред

Шести разред

Седми разред 

Осми разред

 

 

 

Школски програм за шести разред 2019/2020. године

Школски програм за други разред 2019/2020. године

Школски програм за трећи разред

Школски програм за предмет дигитални свет - први разред

Општи део школског програм

Први разред

Други разред

Трећи разред

Четврти разред

Српски језик

Енглески језик

Немачки језик

Руски језик

Математика

Физика

Физика - осми разред

Хемија

Биологија

Историја

Географија

Музичка култура

Ликовна култура

Техничко и информатичко образовање 7. и 8. разред

Техника технологија 5, и 6. разред

Физичко васпитање

Веронаука

Грађанско васпитање

Информатика и рачунарство

Чувари природе

Цртање, сликање и вајање

Домаћинство

Свакодневни живот у прошлости

Хор и оркестар