Прва основна школа краља Петра II

  • viber slika 2021-04-16 22-44-16 1slika
  • viber slika 2021-04-16 22-44-18 2slika
  • viber slika 2021-04-16 22-44-20-3slika
  • viber slika 2021-04-16 22-44-21 4slika
  • viber slika 2021-04-16 22-44-23 5slika
Штампа

ОБАВЕШТЕЊЕ О УПИСУ УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД У ШКОЛСКОЈ 2022/2023. ГОДИНИ

Поштовани родитељи будућих првака,

ОБАВЕШТЕЊЕ О УПИСУ У ПРВИ РАЗРЕД У ШКОЛСКОЈ 2022/23. ГОДИНИ

У складу са чланом 18. Закона о основама система образовања и васпитања, предвиђено је да се у први разред основне школе уписују деца која до почетка школске године имају најмање шест и по, а највише седам и по година и која су здравствено способна за полазак у школу.
У први разред основне школе у школској 202
2/23. години (редован упис) уписују се деца рођена од 1. 03. 2015. до 28. 02. 2016. године.

 

Деца рођена у периоду од 01. 03. 2015. до 31. 08. 2016. године (узраст од 6. до 6,5. године), могу се уписати у први разред,  након провере спремности за полазак у школу коју врши психолог школе, а на захтев родитеља, односно законског заступника детета.

Уписују се и деца старија од 7. година живота која због болести или других оправданих разлога нису уписана у први разред.

Изузетно, када је то у најбољем интересу детета, може се одложити упис у школу за годину дана, а на основу мишљења интерресорне комисије, које садржи доказе о потреби одлагања и предлог мера додатне образовне, здравствене или социјалне подршке детету у периоду до поласка у школу.
Редован упис у први разред (деце која територијално припадају школи) почиње 1. априла 2022. године и траје до 31. маја 2022. године.
Тестирање деце обавља се по извршеном упису у терминима који одреди психолог школе.

Школа може да упише и дете са подручја друге школе, на захтев родитеља, у складу са просторним могућностима установе. У том случају, родитељ је у писаној форми поднео молбу за упис, преко секретара школе, до 01. 02. 2022. године. Молбе се разматрају до краја априла месеца и решавају тек након попуне места за децу која територијално припадају школи.

Од 2020/21. школске године постоји могућност да школа, уз помоћ електронског сертификата и система еУпис, родитељима обезбеди документацију неопходну за упис: извод из матичне књиге рођених, пријаву места становања за дете, потврду лекара о здраственој способности за упис у први разред и потврда о завршеном предшколском програму.

 Да би могао да се обави упис уз помоћ електронских сертификата неопходно је да родитељ/старатељ донесе тачан ЈМБГ детета и једног од родитеља/старатеља приликом уписа.

Пријава детета за упис у први разред је обавезна.  

Родитељи/законски заступници треба да преко портала е-Управа од 1. 4. 2022. године до 31. 5. 2022. године изврше пријаву детета за упис у основну школу. Родитељима ће бити доступна услуга еЗаказивање термина за успис и тестирање детета у ОШ, од 21. марта до 31. маја 2022. године. Родитељи ће на порталу е-Управе изабрати одговарајући термин када ће са дететом доћи у школу на проверу зрелости за полазак у први разред коју врши психолог школе.

Уколико родитељ не жели да закаже термин електронским путем, већ се одлучи да позове школу, овлашћено лице ће у име родитеља, термин за тестирање детета заказати кроз апликацију еУправе. У том случају, у времену од 10 -14 часова, родитељ може позвати секретара школе, Слободанку Несторовић (тел. 065/515 9934) или психолога школе, Радицу Благојевић-Радовановић (тел. 064/614 38 89).

Драги наши будући ПРВАЦИ и родитељи,

Добро дошли  у Прву основну школу краља Петра II

СРЕЋАН ПОЧЕТАК ШКОЛОВАЊА !