Штампа

План одржавања припремне наставе у августу 2017

 

ПОНЕДЕЉАК, 21.8.2017.год.

8,00- 9,30   МАТЕМАТИКА – 6. РАЗРЕД – ПРВИ КАБИНЕТ ЗА МАТЕМАТИКУ /Саша Јевтовић/

8,00- 9,30   МАТЕМАТИКА – 7. РАЗРЕД – ДРУГИ  КАБИНЕТ ЗА МАТЕМАТИКУ /Оливера Ђокић/

8,00- 9,30   ГЕОГРАФИЈА  – 7. РАЗРЕД – КАБИНЕТ ЗА ГЕОГРАФИЈУ /Стевка Жунић/

8,00- 9,30   НЕМАЧКИ ЈЕЗИК  – 5. РАЗРЕД – КАБИНЕТ ЗА МУЗИЧКУ КУЛТУРУ / /Марина Марјановић/

9,45- 11,15 - НЕМАЧКИ ЈЕЗИК  – 6. РАЗРЕД – КАБИНЕТ ЗА МУЗИЧКУ КУЛТУРУ / /Марина Марјановић/

 

УТОРАК,22.8.2017.

8,00- 9,30   МАТЕМАТИКА – 6. РАЗРЕД – ПРВИ КАБИНЕТ ЗА МАТЕМАТИКУ /Саша Јевтовић/

8,00- 9,30   МАТЕМАТИКА – 7. РАЗРЕД – ДРУГИ  КАБИНЕТ ЗА МАТЕМАТИКУ /Оливера Ђокић/

8,00- 9,30   ГЕОГРАФИЈА  – 7. РАЗРЕД – КАБИНЕТ ЗА ГЕОГРАФИЈУ /Стевка Жунић/

8,00- 9,30   НЕМАЧКИ ЈЕЗИК  – 5. РАЗРЕД – КАБИНЕТ ЗА МУЗИЧКУ КУЛТУРУ / /Марина Марјановић/

9,45- 11,15 - НЕМАЧКИ ЈЕЗИК  –6. РАЗРЕД – КАБИНЕТ ЗА МУЗИЧКУ КУЛТУРУ / /Марина Марјановић/

 

СРЕДА,23.8.2017.

 

8,00- 9,30   МАТЕМАТИКА – 6. РАЗРЕД – ПРВИ КАБИНЕТ ЗА МАТЕМАТИКУ /Небојша Чумић/

8,00- 9,30   МАТЕМАТИКА – 7. РАЗРЕД – ДРУГИ  КАБИНЕТ ЗА МАТЕМАТИКУ /Саша Јевтовић/

8,00- 9,30   ГЕОГРАФИЈА  – 7. РАЗРЕД – КАБИНЕТ ЗА ГЕОГРАФИЈУ /Стевка Жунић/

8,00- 9,30   НЕМАЧКИ ЈЕЗИК  – 5. РАЗРЕД – КАБИНЕТ ЗА МУЗИЧКУ КУЛТУРУ / /Марина Марјановић/

9,45- 11,15 - НЕМАЧКИ ЈЕЗИК  – 6. РАЗРЕД – КАБИНЕТ ЗА МУЗИЧКУ КУЛТУРУ / /Марина Марјановић/

 

 

 

 

Четвртак, 24.8.2017.

8,00- 9,30   МАТЕМАТИКА – 6. РАЗРЕД – ПРВИ КАБИНЕТ ЗА МАТЕМАТИКУ /Небојша Чумић/

8,00- 9,30   МАТЕМАТИКА – 7. РАЗРЕД – ДРУГИ  КАБИНЕТ ЗА МАТЕМАТИКУ /Оливера Ђокић/

8,00- 9,30   ГЕОГРАФИЈА  – 7. РАЗРЕД – КАБИНЕТ ЗА ГЕОГРАФИЈУ /Стевка Жунић/

8,00- 9,30   НЕМАЧКИ ЈЕЗИК  – 5. РАЗРЕД – КАБИНЕТ ЗА МУЗИЧКУ КУЛТУРУ / /Марина Марјановић/

9,45- 11,15 - НЕМАЧКИ ЈЕЗИК  –6. РАЗРЕД – КАБИНЕТ ЗА МУЗИЧКУ КУЛТУРУ / /Марина Марјановић/

 

ПЕТАК, 25.8.2017.

8,00- 9,30   МАТЕМАТИКА – 6. РАЗРЕД – ПРВИ КАБИНЕТ ЗА МАТЕМАТИКУ /Небојша Чумић/

8,00- 9,30   МАТЕМАТИКА – 7. РАЗРЕД – ДРУГИ  КАБИНЕТ ЗА МАТЕМАТИКУ /Оливера Ђокић/

8,00- 9,30   ГЕОГРАФИЈА  – 7. РАЗРЕД – КАБИНЕТ ЗА ГЕОГРАФИЈУ /Стевка Жунић/

8,00- 9,30   НЕМАЧКИ ЈЕЗИК  – 5. РАЗРЕД – КАБИНЕТ ЗА МУЗИЧКУ КУЛТУРУ / /Марина Марјановић/

9,45- 11,15 - НЕМАЧКИ ЈЕЗИК  –6. РАЗРЕД – КАБИНЕТ ЗА МУЗИЧКУ КУЛТУРУ / /Марина Марјановић/