Штампа

Математички клуб

У оквиру математичког клуба, на радионицама, ученици упознају математику у природи, свету око нас, у уметности и музици.

Учење је занимљиво кроз игру са Фибоначијевим бројевима уз помоћ чаробне математике.

Ученици уз подржку учитељица Марије Ракић и Радмиле Шуљагић израђују мотиве симетрије, фрактала, музичких мотива, сазнају принципе доношења одлука које почивају на математичком моделовању. Слике много о томе говоре.