Штампа

Функције у Excelu

  1. Preuzeti sledećie Excel dokumenteotvoriti ih i kreirati njihove kopije u svoj direktorijum pod istim nazivom (Save As... komanda)
  2. Download file Vezba_5
  3. Download file Vezba_4
  4. Download file Vezba_8
  5. Download file Vezba_8a