Штампа

Пројекат Образовање за права детета

ОБУКЕ ЗА ПРАВА ДЕТЕТА

Пројекат Образовање за права детета, којим координира Ужички центар за права детета, сврстава нашу школу међу 10 одабраних у целој Србији. У току месеца септембра, у оквиру пројектних активности, наши наставници и ученици прошли су обуку која ће допринети реализацији циља пројекта – примени права детета у образовању.

 

После два тренинг дана одржана у мају ове године, 15 наставника и 25 ученика су имали и трећи дан обуке 20. и 21. септембра у просторијама Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању и у нашој школи. 

Наставници реализују садржаје везане за тему права детета на часовима одељењског старешине, али и на часовима предмета које предају, док су ученици планирали акције које ће спровести, а које ће за циљ имати побољшање њиховог положаја и стварање боље климе у школи. Чланови Ученичког парламента су усвојили акциони план и почетне активности на реализацији акција су већ извршене. До краја ове године очекујемо да у школи проради разглас, обезбедимо зид за писање порука, уведемо дежурство ученика и направимо кутак у коме би биле видљиве све активности Ученичког парламента