Kвиз

Квиз

  
Пред вама је квиз помоћу кога ћете моћи да сазнате колико сте успешно савладали лекције о материјалима. Квиз се састоји од 10 питања. Код неких питања је потребно да обележите само један одговор, код неких је потребно обележити више одговора, а код неких питања одговоре сами уписујете. Пажљиво прочитајте питања, добро размислите и неће вам бити тешко да на питања тачно одговорите. Надам се да ће вам квиз бити занимљив и да ћете га успешно решити.
Желим вам успех у раду!