Од дрвета до столице

Вежба са измешаним редоследом слика

    
Поређај правилно слике које приказују поступке у преради дрвета. Затим кликни на "Провери" да видиш да ли је редослед добар.