Спаривање

Повезивање појмова

    
Пренеси одговарајући начин обраде на слику материјала.