Прва основна школа краља Петра II

  • DSCN0313
Штампа

Предлог мера и активности за родитеље учитеље и наставнике које ће утицати на смањење тежине ђачке торбе

Да би се заштитило и унапредило здравље деце и  деловало на феномен“претешке ђачке торбе“ могу се предузете следеће мере и активности

 

Предлог мера за родитеље

§  Наменски бирати ћачку торбу или ранац која ће бити израђена од лаког и непромочивог материјала,са светлим тракама на спољашњем делу.Навикавати децу да ранац носе на леђима помоћу широких раменица.Све раменице  и појасеве треба правилно затегнути правилно,да торба не виси и не пада у доњем делу.

§  Бирати пернице од лакших материјала и стварати код деце навику да у њу стављају од прибора само оно што им је неопходно за дати радни дан

§  При куповини свески избегавати свеске тврдог поврза осим ако наставник нагласи неопходност потребе за таквом свеском.

§  Заједно са дететом прегледати садржај торбе како би утврдили шта дете носи у школу а у сврху развијања навике да у торби дете носи само оно што му је заиста потребно за дати радни дан у школи

§  Охрабрити дете да каже ако осети бол или нелагодност током и након ношења торбе.

Предлог мера за ученике

§  Када се торба спушта с пода или подиже на рамена  треба савити ноге у коленима

§  Свакодневно проверавати садржај торбе , у торби носити само оно што је неопходно за дати радни дан у школи.

§  Избегавати трчање по ходницима са торбом у рукама или на леђима у току одмора или пре почетка или завршетка наставе

§  Кад год је могуће треба се растеретити ђачке торбе ,торбу скинути током чекањапред школом,на аутобуском стајалишту или сличним активностима

 

Предлог мера за наставнике и учитеље

§  Континуирано указивати ученицима на правилно ношење ђачке торбе и како се природно седи стоји држи глава

§  Са ученицима се редовно договарати о уџбеницима и осталој литератури која им је неопходна за наредни час

§  Не захтевати од ученика да купују свеске великог формата и тврдог повеза осим ако им је то неопходно

§  Сугерисати ученицима  који су заједно у клупи да наизменично носе књиге ,радне свеске,прибор  или неко друго наставно средство које могу заједнички користитина часу.Ова мера има вишеструко васпитно дејство.