Штампа

Важне информације

Календар образовно-васпитног рада

Распоред часова предметна настава - матична школа

Распоред часова предметна настава - Стапари

Рапоред припремне наставе

Распоред писаних провера - друго полугодиште

Распоред допунске наставе - друго полугодиште

Распоред допунске наставе Стапари - друго полугодиште

Распоред  додатне наставе - друго полугодиште

Распоред додатне наставе  Стапари - друго полугодиште

Термини  индивидуалних разговора са родитељима - друго полугодиште 

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА У ШКОЛИ

Ватрогасна узбуна - упутство у случају опасности

Распоред звоњења- нормалне околности

Распоред одржавања допунске наставе

Распоред  одржавања допунске наставе_Стапари

Распоред одржавања додатне наставе

Распоред  одржавања додатне наставе Стапари

Распоред писаних провера 

Листа изабраних уџбеника од првог до осмог разреда

Нови изабрани уџеници су у  3. 4. 7. и 8  разреду.

први разред

други разред

трећи разред

четврти разред

пети разред

шести разред

седми разред

осми разред

страни језик ИО Стапари