Штампа

Важне информације

Распоред часова предметна настава - матична школа

Распоред часова предметна настава - Стапари

Припремна настава

Осигурање ученика

Календар образовно-васпитног рада

Термини  индивидуалних разговора са родитељима 

Распоред писаних провера друго полугодиште-матична школа

Распоред допунске наставе - матична школа

Распоред додатне наставе - матична школа

Распоред допунске наставе - Стапари 

Распоред додатне наставе - Стапари 

Правила понашања у школи

Правила одевања

Распоред писаних провера прво плугодиште - матична школа

Распоред писаних провера прво полугодиште - Стапари

Ватрогасна узбуна - упутство у случају опасности

Распоред звоњења

 

Листа изабраних уџбеника од првог до осмог разреда

први разред

други разред

трећи разред

четврти разред

пети разред

шести разред

седми разред

осми разред

страни језик ИО Стапари