Носиоци дипломе "Вук Караџић"

Школске 2010/2011. године

  • Кристина Чепић

  • Кристина Тешић

  • Марина Стојић

  • Душан Тијанић