Штампа

Oбука родитеља

У суботу и недељу, 4. и 5. октобра 2014. године, у нашој школи је одржана обука за родитеље у оквиру активности предвиђених пројектом „Образовање  за права детета“. 

Тренинг су похађали представници Савета родитеља наше школе и ОШ „Нада Матић“. Сви су активно учествовали у радионицама које су за тему имале партиципацију, насиље и дискриминацију, права и потребе, сукоб права као и упознавање са Конвенцијом о правима детета. Били су једногласни у оцени да им је обука пуно значила, а другог дана су планирали акције које ће извести у својим школама, заједно са ученицима, наставницима и осталим родитељима.