Прва основна школа краља Петра II

  • viber slika 2021-04-16 22-44-16 1slika
  • viber slika 2021-04-16 22-44-18 2slika
  • viber slika 2021-04-16 22-44-20-3slika
  • viber slika 2021-04-16 22-44-21 4slika
  • viber slika 2021-04-16 22-44-23 5slika
Штампа

Инклузија

ИНКЛУЗИЈА, ИНТЕГРАЦИЈА И ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЈА У САВРЕМЕНОЈ НАСТАВИ

 

Инклузија је укључивање ученика са тешкоћама у развоју у образовно-васпитни и друштвени живот заједнице на свим нивоима.

Овде су дате презентације које могу бити смернице за наставнике, а и родитеље, како да раде са децом која имају неку од тешкоћа у развоју.

 

 

УПОЗНАВАЊЕ СА СПЕЦИФИЧНИМ РАЗВОЈНИМ ПРОБЛЕМИМА УЧЕНИКА И УЧЕНИКА СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ

 

ДЕФИЦИТ ПАЖЊЕ (АДД) – НЕМОГУЋНОСТ ДА СЕ УСМЕРИ ПАЖЊА

 У ПОКРЕТУ ХИПЕРАКТИВНОСТ – АДХД

 

 

УЧЕНИК КОЈИ ЈЕ СКЛОН СВАЂИ

 

 

УЧЕНИК СА ОПОЗИТНИМ, СУПРОСТАВЉАЈУЋИМ ПОНАШАЊЕМ

 

ДЕЦА СА СИНДРОМОМ АУТИЗМА

 

КАШЊЕЊЕ У РАЗВОЈУ

ЦЕРЕБРАЛНА ПАРАЛИЗА

 

ТИКОВИ КОД ДЕЦЕ

 

ЕПИЛЕПСИЈА

 

ДАРОВИТОСТ КОД ДЕЦЕ/УЧЕНИКА 

 

 

OПШТЕ ПРЕПОРУКЕ ЗА РАД СА  ДЕЦОМ/УЧЕНИЦИМА КОЈИМА ЈЕ ПОТРЕБНА ДОДАТНА ПОДРШКА

 

УЛОГА РОДИТЕЉА У ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ ДЕЦЕ СА ТЕШКОЋАМА У РАЗВОЈУ И НАПРЕДОВАЊУ

 

СТУДИЈСКА ПОСЕТА ШКОЛИ ЗА УЧЕНИКЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ ,,МИЛАН ПЕТРОВИЋ” – НОВИ САД