Штампа

Извођење наставе у природи и екскурзија

Конкурсна документација излет 2/2020. год

Позив за подношење понуда 

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о обустави поступка

Одлука о додели уговора допуна 

Одлука о додели уговора

Одлука о обустави поступка

 Друга измена

Обавештење о продужетку рока

Измена конкурсне документације

Позив за подношење понуда

Отворени поступак - партија број 2,5,6,7 и 9-поновни поступакОбавештење о закљученом уговору

Обавештење о обустави поступка

Одлука о додели уговора

Одлука о обустави поступка партија 2

Одлука о обустави поступка партија 5

Одлука о обустави поступка партија 6

Одлука о обустави поступка партија 7

Одлука о обустави поступка партија 9

Прва измена и допуна конкурсне документације

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору излет

Одлука о додели уговора излет  ЈН 3/2019

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда излет

Поновни поступак партије 1,6,7,8,9 и10

Обавештење о обустави поступка 

Одлука о обустави поступка парт. 6 поновни поступак

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученим уговорима

Обавештење о обустави поступка

Измене конкурсне документације поновни поступак

Позив за подношење понуде

Партија број 1, 6, 7, 8, 9 и 10 поновни поступак

Одлука о додели

Одлука о обустави партија 1

Одлука о обустави партија 6

Одлука о обустави партија 7

Одлука о обустави партија 8

Одлука о обустави партија 9

Одлука о обустави партија 10

Измене и допуне конкурсне документације

Позив за подношење понуда 3/2018 

Конкурсна документација  3/2018

Обавештење о закљученом уговору за излет 2/2018

Одлука о додели уговора излет 2/2018

Позив за јавну набавку излет 2/ 2018

ЈН 2/2018 конкурсна документација

Одлука о додели уговора поновљен поступак

Позив са Портала за поновни поступак

Конкурсна документација за ЈН3/2017 поновни поступак за партију 5

Одлука о обустави поступка

Одлука о додели уговора

Обавештење о продужењу рока

Измене конкурсне документације

Измене конкурсне документације

Додатне информације

Одговор

Позив за подношење понуда ЈН 3/2017

Конкурсна документација ЈН 3/2017

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА/ПРИЈАВА

Друга  измена конкурсне документацијеЈНбр3/2016

Прва измена конкурсне документације ЈНбр3/2016

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација у поступку ЈН бр.3/2016

Обавештење о закљученом уговору први разред

Одлука о додели уговора излет

Јавна набавка услуга 2/2016 - извођење излета

Позив за подношење понуда -  излет  Тара

 

Обавештење о додели уговора трећи разред

Обавештење о додели уговора први разред

Одлука о додели уговора децембар 2015.година

Позив за подношење понуда - поновљени поступак

Конкурсна документација - поновљени поступак

Обавештења о закљученим уговорима:

други разред

четврти разред

пети разред

шести разред

седми разред

осми разред

ИО Качер

припремне  предшколске групе

Нова одлука о додели уговора

Одлука о обустави поступака 

Измењена важећа одлука о додели уговора

Одлука о додели екскурзија 2015

 ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

Измене конкурсне документације јн.  бр.4/15

Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава

Исправка штампарске грешке у Конкурсној документацији

Позив за подношење понуда  јн. бр. 4/2015

Конкурсна документација јн. бр. 4/2015 

 

Обавештење о обустави поступка

Обавештење о додели уговора у поступку ЈН бр.3/2014 екскурзије и наставе у природи

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

 

Измене и допуне конкурсне докуметације  јн бр.3/14-набавка услуге

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда-пријава 

 

Конкурсна документација

Позив за подношење понуде

 

Измене и допуне конкурсне докуметације  јн бр.3/14-набавка услуге

извођење  наставе у природи и екскурзије

 

Измене и допуне конкурсне докуметације  јн бр.3/14-набавка услуге

извођење  наставе у природи и екскурзије

 

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда-пријава