Штампа

ЈН добара-електрична енергија

Оавештење о закљученом уговору 

Јавна набавка добара електрична енергија бр. 1/2020.године

Одлука о додели уговора

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Јавна набавка добара електрична енергија бр. 1/2019. године

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Јавна набавка добара електрична енергија бр. 1/2018. године

Обавештење о закљученом уговору 1/2018

Одлука о додели електричне енергије

Позив за подношење понуда електрична енергија 1/2018

Конкурсна документација 1/2018

Обавештење о закљученом уговору ел. енергија  уговор ЈН 1/2016

Јавна набавка добара електрична енергија бр. 1/2016

Одлука о додели уговора

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Јавна набавка добара електрична енергија бр. 2/2015

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Измене конкурсне документације јн бр.2/15

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Јавна набавка добара електрична енергија бр. 1/2014

Конкурсна документација

Позив за подношење понуде